Dopravník založený na využití zotrvačnej sily prepravovaného materiálu.