Prevod platobných prostriedkov za použitie cestnej infraštruktúry na vrub používateľa a v prospech dopravného účtu.
TOLL COLLECTION

Transfer of payment means at the use of a road infrastructure thus debiting the user transport account.