Krajina, do ktorej má byť tovar dovezený ako do finálnej krajiny dovozu, alebo, do ktorej chcú cestovať ľudia.