Poplatky uložené colným sadzobníkom za tovar, podliehajúci clu pri vstupe a opustení priestoru colnice.