Názov: Fuzzy expertný systém a určenie výkonnosti dopravného systému
Autor: Prof. Dipl. Ing. Dezider Szabó, PhD., Slov. dopravná spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied
Zaradené: október 2005
Zobraziť článok