Názov: Linky kombinovanej dopravy RO - LA v Európe.
Autor: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, fakulta PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: február 2006
Zobraziť článok