Názov: Význam a úloha logistiky v ekonomike
Autor: Ing. Pavel Ceniga, PhD., Ing. Peter Majerčák, PhD., F-PEDaS, katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: jún 2007
Zobraziť článok