Názov: Ekonometrické regresné modely
Autor: prof. Ing. Štefan Cisko, CSc., doc. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. Katedra ekonomiky, FPEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: september 2007
Zobraziť článok