Názov: Certifikácia TAPA a zvyšovanie bezpečnosti.
Autor: Ing. Tomáš Moravčík, KCMD, F PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: apríl 2008
Zobraziť článok