Názov: Problematika poistenia v cestnej nákladnej doprave.
Autor: Ing. Tomáš Moravčík, KCMD, F PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: jún 2008
Zobraziť článok