Názov: Podnikanie v zasielateľstve - právna úprava Slovenskej republiky.
Autor: doc. Ing. Bibiána Buková, PhD., a Ing. Eva Dvořáková, PhD., KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: jún 2008
Zobraziť článok