Názov: Vplyv podnikovej kultúry na systém manažérstva kvality influence Corporate culture on the duality Management System.
Autor:
Ing. Martina Minárová, PhD., Ing. Helena Čierna, PhD., Katedra ekonomiky a manažmentu podniku, EF UMB
Zaradené: marec 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok