Názov: Znalostná ekonomika v podmienkach globalizácie.
Autor: Ing. Lucia Dobrotková, Žilinská univerzita v Žiline, F PEDaS, Katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: máj 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok