Názov: Využitie ERP systémov v logistickom reťazci.
Autor: Ing. Eva Filová, Katedra vodnej dopravy a Ing. Katarína Mendrošová, Katedra železničnej dopravy, FPEDaS, ŽU
Zaradené: máj 2009
Zobraziť článok