Názov: Bezpečnostná politika logistického systému v podniku.
Autor: Ing. Jaroslava Kirnerová, KCMD, F PEDaS, ŽU
Anotácia: Cieľom tohto článku je poukázať na dôležitosť bezpečnosti logistických systémov. Článok popisuje normu a certifikáciu TAPA, ako nástroje bezpečnostnej politiky.
Kľúčové slová: bezpečnosť, logistický systém, krádež
Zaradené: september 2009
Zobraziť článok