Názov: Súčasné problémy bezpečnosti vnútrozemských plavidiel
Autor:
Ing. Jaromír Klepoch, CSc., Slovenský Lloyd, s.r.o.
Jazyk: slovenský
Zaradené: júl 2012
Zobraziť článok.