Názov: Metodika riešenia prepravy nebezpečných vecí pre spoločnosť poskytujúca dopravné alebo logistické služby / Methodology solutions for transportation of dangerous goods transport company providing or shipping services
Autor: Matej Babin, Katedra železničnej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku je uvedená metodika riešenia prepravy nebezpečných vecí pre spoločnosť poskytujúca dopravné alebo logistické služby – zisťovanie rizika, hodnotenie rizika a technologický postup práce.
Kľúčové slová: logistické služby, preprava, nebezpečné veci, logistická spoločnosť
Zaradené: júl 2013
Zobraziť článok.