Názov: Optimalizácia upevnenia nebezpečného nákladu
Autor: Prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD., a Ing. Peter Majerčák, PhD, katedra ekonomiky FPEDAS
Jazyk: slovenský
Anotácia:
Upevnenie nákladu v podmienkach železničnej dopravy pri preprave nebezpečného tovaru je aktuálna a nanajvýš dôležitá súčasť prepravného procesu v podmienkach železníc. Táto oblasť prepravného procesu sa v praxi často porušuje, čoho dôsledkom sú havárie a nehody na dopravnej ceste.
Kľúčové slová: železničná doprava, nebezpečný tovar, upevnenie nákladu
Zaradené: september 2014
Zobraziť článok.