Názov: Zmeny v poplatkoch za použitie cestnej siete v priebehu roku 2014
Autor:
doc. Ing. Miloš Poliak, PhD; Katedra cestnej a mestskej dopravy, ŽU v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: V trhovej ekonomike, v ktorej sa stále viac presadzuje liberalizácia, dochádza k sústavnému preverovaniu prepravných možností, k hľadaniu nových prepravných trás. Nie je to len vplyv rastúcej konkurencie na globálnych prepravných trhoch, ale sú to aj rôzne iné vplyvy, vyvolané jednotlivými štátmi pod tlakom vnútorných, politických alebo ekonomických problémov. S rozvojom nových prepravných systémov, uplatňovaním intermodálnej prepravy a s uplatňovaním logistických princípov nielen v prepravnom procese vzrastá úloha dopravy v svetovej ekonomike.
Kľúčové slová: cestná sieť, poplatky
Zaradené:
október 2014
Zobraziť článok.