Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.
K autorským príspevkom existuje možnosť pripájať KOMENTÁRE. Žiadame autorov, aby sledovali svoje príspevky a odpovedali na komentáre zo strany čitateľov.

         JANUÁR 2020       

lep 2019 banner

Názov: LOGISTIKA - EKONOMIKA - PRAX 2019
Autor:
 kolektív autorov
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Zborník z 8. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 27. novembrta 2019 v Přerove. Vydaný ako mimoriadne číslo internetového portálu Logistický monitor.
Zaradené: január 2020

ZBORNÍK Z KONFERENCIE hlavicka konferencia2012


 

 

 

Názov: Bezbariérovosť je potenciál slovenských regiónov
Autor:
Petr Kučera, Predseda OZ Bez bariéry, Prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD., Žilinská univerzita v Žiline
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Nediskriminačný prístup k preprave ľudí v rámci mobility v jednotlivých módoch dopravy je témou článku, ktorý poukazuje na barierovosť v našej spoločnosti a poukazuje na riešenie tejto problematiky v rámci Európy a jednotlivých právnych predpisov, ktoré riešia tento problém. Bezbarierovosť vidíme v jeho potenciáli najmä v doprave a turistickom ruchu. Zavedenie opatrení systémovým prístupom by mohlo viesť k zlepšeniu mobility v spoločnosti.
Klíčová slova: mobilita, intermobilita, bezbarierovosť, služby, zdravotne postihnutí ľudia
Zaradené: január 2020
Zobraziť článok. ikona pdf

Názov: Preference veřejné autobusové dopravy
Autor:
 Michal Turek, Ing. PhD, VŠLG  v Přerově, Pavel Šaradín, doc. Ing. CSc. VŠLG v Přerově
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Pro zachování konkurenceschopnosti hromadné veřejné dopravy vůči individuální automobilové dopravě je nutné se zabývat s její preferencí, především pak autobusové dopravy. Na rozdíl od ostatních druhů veřejné hromadné dopravy realizované prostřednictvím metra, tramvají a trolejbusů  je ve větších, středních a menších městech  vždy zastoupena.
Klíčová slova: veřejná doprava, preference autobusové dopravy, preferenční opatření, město střední velikosti.
Zaradené: január 2020
Zobraziť článok. ikona pdf

         MÁJ 2019       

zbornik seminar2019Názov: Možnosti preferencie hromadnej dopravy
Autor:
kolektív autorov
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Zborník z 8. ročníka z odborného seminára konaného dňa 15. mája 2019 v Žiline. Vydaný ako mimoriadne číslo internetového portálu Logistický monitor.
Zaradené: máj 2019
Zobraziť zborník z konferencie.

         DECEMBER 2018      
 Názov: Logistika - Ekonomika - Prax 2018
Autor:
kolektív autorov
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Zborník zo 7. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 28. novembra 2018 v Přerove. Vydaný ako mimoriadne číslo internetového portálu Logistický monitor.
Zaradené: december 2018
Zobraziť zborník z konferencie.
         AUGUST 2018      

Názov: Príklady simulačných programov využívaných vo výrobnej logistike
Autor: doc. Ing. Nikoleta Mikušová, PhD., Soňa Badiarová, Tomislav Šubaranović, Technická Univerzita v Košiciach
Jazyk: slovenský
Anotácia: Pre efektívne, ekonomické, ale aj ekologické manažovanie výroby je potrebné pri súčasnom
technickom a technologickom rozmachu a súčasne aj tlaku konkurencie aplikovať a využívať rôzne
inovatívne prostriedky, ktoré sú schopné znížiť, eliminovať nežiaduce stavy vo výrobe, alebo napríklad
v počiatkoch výroby celkovo nastaviť výrobný proces v smere najlepšej optimalizácie. V dôsledku
týchto skutočností, kolektív autorov prezentuje v autorskom príspevku vybrané simulačné prostriedky
využiteľné v logistike výroby, s ktorými majú bohaté skúsenosti autori, ako aj pracovníci Ústavu
logistiky, Fakulty BERG, TU v Košiciach a partneri na Univerzite v Belehrade.
Kľúčové slová: logistika, simulácia, simulačný program
Zaradené: august 2018
Zobraziť článok. 

Názov: Využitie simulácie vo výrobnej logistike
Autor: doc. Ing. Nikoleta Mikušová, PhD., Technická Univerzita v Košiciach
Jazyk: slovenský
Anotácia: Simulácia je v súčasnej dobe výrazným trendom a účinným nástrojom v rôznych odvetviach.
Prax dokazuje, že simulácia sa stáva neodmysliteľnou súčasťou riadenia podnikov. Príspevok popisuje
základné fakty o možnostiach aplikovania simulácie vo výrobnej logistike, kde simulácia už má svoje
pevné uplatnenie.
Kľúčové slová: logistika, výroba, simulácia, program
Zaradené: august 2018
Zobraziť článok. 

         JÚN 2018      

 Názov: Hromadná alebo individuálna?
Autor:
kolektív autorov
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský
Anotácia: Zborník zo 7. ročníka odborného seminára konaného dňa 4. júna 2018 v Žiline. Vydaný ako mimoriadne číslo internetového portálu Logistický monitor.
Zaradené: december 2018
Zobraziť zborník z konferencie. 

         DECEMBER 2017      

 Názov: Logistika - Ekonomika - Prax 2017
Autor:
kolektív autorov
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský
Anotácia: Zborník zo 6. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 11. decembra 2017 v Žiline. Vydaný ako mimoriadne číslo internetového portálu Logistický monitor.
Zaradené: december 2017
Zobraziť zborník z konferencie.