Názov: Mobilní technologie v infrastruktuře dopravy (II. část)
Autor: Ing. Patrik Zelik – doc. Ing. Juraj Vaculík, PhD.
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 1/2007; str. 36 - 37
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Ide o pokračovanie príspevku o telematike z čísla 12/2006. Autori definujú DRSC, RSE, palubnú jednotku OBU. V ďalšej časti sa venujú GPS, ktorý je v príspevku rozdelený na kozmickú, riadiacu a užívateľskú zložku. Ostatná časť príspevku popisuje GSM.
Kľúčové slová: telematika, GPS
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2007