Názov: Kvalitní EAN kódy = konkurenční výhoda
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2011, str. 12-13
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá aplikáciou čiarových kódov EAN, ich výhodami aplikácie, funkčnosťou a technickými parametrami, a technológiou aplikácie. Autor charakterizuje tiež najčastejšie dôvody problémov pri aplikácii automatickej identifikácie tovarov prostredníctvom čiarových kódov.
Kľúčové slová: čiarový kód, EAN, automatická identifikácia,
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2011