Názov: Efektivní plánování: SW zlevnil primární distribuci i zpětný svoz prázdných obalů do pivovarů
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2011, str. 30-31
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá aplikáciou programového vybavenia pre plánovanie prepráv v konkrétnych podmienkach spoločnosti Plzeňský Prazdroj. Výsledkom projektu za prvých dvanásť mesiacov je dosiahnutie 10 % úspory nákladov na prepravu ako aj vyššie využitie vlastných skladovacích priestorov pre skladovanie vratných obalov a úspora nákladov spojených s využívaním externých skladov.
Kľúčové slová: preprava, skladovanie, softvér, plánovanie, zníženie nákladov
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2011