Názov: To je bomba – o čem to je?
Autor: doc. Ing. Antonín Stehlík, CSc.
Zdroj: Logistika 4/2003, str. 14
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje aplikácií logistického managementu . Definuje jednotlivé úrovne logistického managementu.
Kľúčové slová: logistický management, miesto logistického rezu, logistika fyzickej produkcie
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Katedra ekonomiky FPEDaS ŽU
Zaradené: október 2003