Názov: Princípy techniky kanban uplatňované ve výrobních i distribučních systémech
Autor: Radovan Novotný, FEI VUT Brno
Zdroj: Logistika 3/2002, str. 26
ISSN: 1211-0957
Anotácia: Autor aplikuje systém kanban v logistickom reťazci podniku. Približuje základné myšlienky techniky kanban.
Kľúčové slová: kanban, distribučný systém, sklad, dodávateľ, odberateľ, distribučný reťazec
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ŽU, KE
Zaradené: november 2003