Názov: Logistická centra
Autor: Ing. Václav Cempírek, PhD., Ing. Rudolf Kampf
Zdroj: Logistika 3/2002, str. 27
ISSN: 1211-0957
Anotácia: Článok rozoberá jednotlivé výhody spolupráce vyplývajúce z prevádzky logistického centra a prínosy vzniku pre spoločnosť.
Kľúčové slová: logistické centrum, dopravná logistika, zasielateľ, dopravca, prepravca, prepravný systém
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ŽU, KE
Zaradené: november 2003