Názov: Znalostný manažment a rozvoj intelektuálneho majetku – učiaca sa organizácia
Autor: Jaroslav Kráľ
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 98 – 100.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Najlepšie logisticky riadené firmy sa orientujú nie len na oblasti kvality a produktivity, ale rozvíjajú aj flexibilitu – hlavný motor schopností robiť niečo inak, lepšie. Nástrojom je empowerment, ktorý sa dá získať učením a rozvojom. Objavuje sa nový koncept – učiaca sa organizácia (learning organisation). Dôležité je uplatnovať nové prístupy a formy vzdelávania: celoživotné vzdelávanie, virtuálne univerzity, on-line vzdelávanie a programy vzdelávania založené na modeli 3P&3D.
Kľúčové slová: dodávateľský reťazec, spokojnosť zákazníkov, empowerment, formy vzdelávania, model 3P&3D,
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2004