Názov: Podmienky a miesta vzniku logistických nákladov
Autor: Pavel Ceniga
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 29 – 32.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Koordinácia logistických činností môže znížiť celkové logistické náklady, zlepšiť služby zákazníkom a podstatne obmedziť konflikty medzi jednotlivými útvarmi. Príspevok hodnotí logistický a ekonomický pohľad na vznik logistických nákladov, podmienky vzniku logistických nákladov, vplyv na logistické náklady a definuje miesta ich vzniku. Vyčlenenie logistických nákladov z celkového súhrnu podnikových nákladov si vyžaduje moderné riadenie podnikov.
Kľúčové slová: logistické náklady, podniková logistika, logistické výkony, stredisko
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2004