Názov: Vyřeší zpětná logistika environment v podniku?
Autor: doc. Ing. Marie Jurová, CSc.
Zdroj: Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie Logistika & Doprava - LOADO 2003; 10. – 12. septembra 2003; Vysoké Tatry; str. 93-96
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov; Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií; Technická univerzita v Košiciach
ISBN: 1451-107X
Jazyk: český
Anotácia: Autorka popisuje využitie logistiky v oblasti recyklácie, ktorú nazýva spätná logistika, pretože recykláciu môžeme chápať ako spätne orientovaný distribučný kanál. Postup uplatnenia logistiky v recyklácií a metodiku riešenia problematiky autorky popisuje v druhej kapitole príspevku. Ostatná časť príspevku popisuje riadenie tzv. spätnej logistiky, ktoré je zhrnuté v 12 hlavných zásadách.
Kľúčové slová: výrobný proces, recyklácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004