Názov: Führungskräfte für die Logistikwirtschaft. (Vedúce sily pre hospodársku logistiku).
Autor: www.dav-academy.de; www.dla.de
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 1/2006, s. 22-23
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: V žiadnej inej spolkovej krajine nehrá ďalšie vzdelávanie v logistika tak významnú úlohu ako v Brémach. Zreteľné je to na mnohých  odborných inštitúciach, ktoré sa nachádzajú v malej spolkovej krajine.  K ním patria renomované inštitúcie ako: Deutsche Logistik-Akademie (Nemecká akadémia logisticky), Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (Ústav pre ekonomiku námornej dopravy a logistiku), Studiengang Transportwesen (štúdijny program dopravy a logistiky) na Vysokej škole v Bremerhavene, Deutsche Außenhandels- und Verkehrsakademie (nemecký zahraničný obchod a dopravná akadémia) ako aj Bremer Institut für Handel und Verkehr (brémsky ústav pre obchod a dopravu). K iným školiteľom tiež patria čoraz viac brémski podnikatelia). Takisto pomernú časť približne 15 %, tvoria učni v brémskom zasielateľskom odbore,
Kľúčové slová: vzdelávanie, logistika, odborné inštitúcie, doprava, zahraničný obchod
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: marec 2006