Názov: Stratégia zelenej logistiky
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 10/2012; str. 62
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor sa v článku zaoberá problematikou „zelenej logistiky“, ktorá sa však v mnohých prípadoch obmedzuje iba na dopravnú logistiku. Starostlivosť o životné prostredie a logistika však vedú k dlhodobým zmenám v dôležitej pridanej hodnote, ktorá sa prejaví v optimalizácii nákladov na zdroje a energie.
Kľúčové slová: zelená logistika, úspory nákladov, ekologické riešenia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013