Názov: Infraštruktúra ovplyvňuje logistiku
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 2/2013; str. 63
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok upozorňuje na skutočnosť, že zlá kvalita dopravnej infraštruktúry najmä na strednom a východnom Slovensku stále predstavuje prekážku pre ďalšie investície. Pracovná skupina pri Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komore (SNOPK) preto presadzuje dlhodobú stratégiu, ktorá je prispôsobená potrebám vnútroštátnej a medzinárodnej nákladnej dopravy.
Kľúčové slová: logistika, infraštruktúra, dopravná infraštruktúra, SNOPK
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013