Názov: Dalibor Bek: dalších deset let nemusíme investovat
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2012, str. 22-24
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je spracovaný formou rozhovoru s väčšinovým majiteľom a riaditeľom spoločnosti KEBEK, ktorá sa už dvadsať rokov zaoberá komplexnými dodávkami v oblasti klimatizácie a vzduchotechniky. Ide tiež o jedného z najvýznamnejších importérov spojovacieho materiálu. Článok sa venuje logistike spojovacieho materiálu a vzduchotechnických komponentov.
Kľúčové slová: logistika, vzduchotechnika, spojovací materiál, zákazník
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013