Názov: Názor KLM: Dodavatelské úvěry jsou nejpřirozenější banka
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2012, str. 30-31
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o výsledkoch stretnutia Klubu logistických manažérov, hlavnou témou stretnutia bolo finančné riadenie firmy. Venuje sa finančným tokom, financovaniu logistických činností, získavaniu úverov a s tým spojenými problémami.
Kľúčové slová: logistika, finančné riadenie, úver
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013