Názov: KLM: Čas vložený do výběru nových zaměstnanců sa vyplatí
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2013, str. 28-29
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o výsledkoch stretnutia Klubu logistických manažérov, ktoré bolo tematicky zamerané na aktuálnu situáciu na trhu práce v logistike v ČR ako aj kvalite ľudských zdrojov v logistike. Odborníkov a zodpovedných pracovníkov je stále nedostatok, nároky na zamestnancov neustále rastú. Pri výberových konaniach sa okrem kvalifikácie a zručností odporúča aj rešpektovanie referencií z predchádzajúcich zamestnaní.
Kľúčové slová: logistika, zamestnanec, trh práce
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013