Názov: Oslnivý a praktický obal
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2012, str. 40-41
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje problematike obalov. Informuje o ocenených produktoch v rámci súťaže Obal roka 2012. Súčasťou súťaže bola aj špeciálna sekcia venovaná dizajnu obalov. Vzhľadom na úsporu nákladov v logistike sú výrobcovia obalov nútení vyvíjať sofistikované prepravné obaly. Pri obaloch pre spotrebiteľský tovar a potraviny sa vyžaduje hlavne praktickosť.
Kľúčové slová: obal, tovar, náklady, súťaž
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013