Názov: Zaostrené na hodvábnu cestu
Autor:
Mgr. Roman Kment
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 10/2005, str. 14
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje výsledky zasadania IRU v Číne, z ktorej vzišla myšlienka obnovenia hodvábnej cesty cestnou nákladnou dopravou. Autor popisuje prvú prepravu cestnou dopravou z Pekingu do Bruselu cez Moskvu, Rigu Vilnius a Varšavu, ktorá má odbremeniť námornú dopravu a predovšetkým skrátiť čas prepravy.
Kľúčové slová: cestná doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2005