Názov: Přípojná vozidla a nástavby
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 48
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Ide o rebríček predaja prípojných vozidiel a nadstavieb jednotlivými dodávateľmi v ČR v roku 2011 podľa obratu z predaja jednotlivých značiek. Príspevok informuje aj o štruktúre predaja podľa účelu použitia, resp. technického riešenia prípojných vozidiel a nadstavieb. Obsahuje aj informácie o ďalších poskytovaných službách ako je prenájom alebo servis techniky.
Kľúčové slová: prípojné vozidlo, nadstavba, služba, obrat
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013