Názov: Automatizované sklady
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 24-27
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje zoznam automatizovaných skladov v ČR v roku 2011 podľa počtu zamestnancov. Charakterizuje typ vybavenia (zariadenia) konkrétnych automatizovaných skladov – typy regálov, regálové zakladače, dopravníky. Informuje tiež o výške obratu za poskytovanie služieb automatizovaného skladu v rokoch 2010 a 2011.
Kľúčové slová: automatizovaný sklad, zariadenie, obrat
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013