Sklad, ktorý spravuje majiteľ tovaru v ňom uloženom.