Súpiska materiálu na komponenty a/alebo submontáže, ktoré sú vhodné na použitie iba vtedy, keď je produkt inštalovaný v lokalite zákazníka. Príklady takýchto častí komponentov predstavujú elektrické vedenie, potrubie atď. každého komponentu vo všetkých úrovniach (montáže, submontáže atď.). Tieto časti komponentov by mali byť uvedené ako časť súpisky materiálu daného výrobku a označené kódom, aby bola vyjadrená ich spojitosť.