1. Spôsob, ktorým sa dostáva zásielka ku zákazníkovi. (Napríklad. Zásielka na základe objednávky: objednávací systém. Zásielka na základe predaja, zásob, zásobovacích štandardov, umiestnenia zásob a času potrebného na realizáciu zákazníkmi: zásobovacie plánovanie).
2. Technika dopĺňania (Napríklad BQ systém, sS systém).