Krátka železničná trať spojená s hlavnou traťou výhybkou, ktorá slúži pre priemyselnú a skladovaciu oblasť.