Poplatky zahrnuté v leteckom prepravnom doklade. Ktoré zasielateľ uhradí vopred.