Celkové požiadavky na určitý produkt, ktoré sa v budúcnosti očakávajú.
Poznámka: použité na produkty v ich poslednej fáze životného cyklu, keď sa ich výroba už takmer zastavila.