Nástroje, materiál, zásoby, náradie, zariadenie a ostatné zdroje, ktoré sú k dispozícii na vytvorenie produktu alebo poskytnutie služby.