Identifikačné číslo kontajneru pozostávajúce z predpony a sériového čísla, napr.: KNLU 1234567.