Suma, pridaná pre účely colného sadzobníka, ktorá nie je stanovená z predaja a bude použitá iba v kombinácii s ostatnými sadzbami za prepravu z - do alebo cez určité miesto.