Oznámenie dodávateľovi, že objednávka je neplatná a že sa už ďalej nebude realizovať.