Produkt, ktorý má také funkčné a fyzikálne vlastnosti, ktoré umožňujú jeho výmenu za iný produkt pri splnení určitých technických podmienok.